Eşitlik Politikamız | Ankara İç Mimarlık
Eşitlik Politikamız | Ankara İç Mimarlık

Ankara İç Mimarlık

Eşitlik, Çeşitlilik Ve Kapsayıcılık Politikamız

Eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık (E&Ç&K) politikamız Ankara İç Mimarlık olarak iş yapma şeklimizi tanımlar. Bu sebeple tüm yönetimimiz ve çalışanlarımız aşağıdaki esaslar çerçevesinde çalışmayı kabul ve taahhüt eder.

Herkesin eşit muamele gördüğü ve sahip olduğu potansiyelle ırk, renk, cinsiyet, yaş, uyruk, din, cinsiyet kimliği veya ifadesi, medeni hal, vatandaşlık, engellilik ya da kanunen koruma altında olan diğer hususlar fark etmeksizin tam anlamıyla katkıda bulunabileceği bir kültür yaratmayı taahhüt ederiz.

Son Güncelleme: 12/08/2022