Çevre Politikamız | Ankara İç Mimarlık
Çevre Politikamız | Ankara İç Mimarlık

Ankara İç Mimarlık

Sürdürülebilir Çevre Politikamız

Ankara İç Mimarlık yaptığı çalışmaların tüm süreçlerinde sürdürülebilir çevre politikası çerçevesinde hareket eder. Bu duruşumuz çevreye, çevrenin sağladığı tüm kaynaklara ve aynı evreni paylaştığımız diğer tüm canlılara olan saygımızdan ileri gelir.

Mevcut yönetmelik ve mevzuatlara bağlı kalarak, proje bütçelerinin sağladığı olanaklar çerçevesinde, çevreye en uyumlu malzeme ve teknolojiyi kullanırız. Çalıştığımız her farklı projede yeni önlemler ve iyileştirmeler yaparak, tüm ekibimizi bu konuda araştırma yapmaya sevk ederiz. Bu sekilde sürekli kendini geliştiren bir çevre perspektifi oluştururuz.

Çevre duyarlılığımız ile geliştirdiğimiz hedeflerimiz aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Kanunlara ve Mevzuata Uyumluluk

Ankara İç Mimarlık taahhüt ettiği projelerde, yasal çevre mevzuatını inceler ve tüm yaptırımları yerine getirmeye azami seviyede özen gösterir.

Doğal Kaynakları Koruma

Ankara İç Mimarlık tüm şantiyelerinde iş bölümü ve programını enerji verimliliği ve doğal kaynakları “en verimli nasıl kullanırız” esası ile oluşturur. Su, elektirik vb kaynaklarda israfın önüne geçmeye azami derecede dikkat eder.

Katı ve Tehlikeli Atıkları Kontrol Altında Tutmak

Ankara İç Mimarlık yürüttüğü projelerde ve sorumluluğu altında bulunan yerleşimlerde meydana gelebilecek tehlikeli atıkları kontrol altında tutarak, çevreye olan etkilerini asgari seviyede tutar. Bununla birlikte geri dönüştürülebilir olan atıkların gerekli kurum ve kuruluşlara sevkini sağlar.

Farkındalık ve Katılım

Ankara İç Mimarlık kendi çalışanlarını ve birlikte çalıştığı tüm alt yüklenicileri çevre konusunda bilinçlendirmenin yanı sıra; işveren, tedarikçi ve diğer paydaşlarıyla işbirliği içinde hareket ederek çevrenin korunmasını ve bu konuda farkındalık oluşturulmasını sağlar.

Çevre Kirliliğini Önleme

Ankara İç Mimarlık uyguladığı sistemler ve yöntemlerle çevreyi olumsuz şekilde etkileyebilecek kirlenme risklerini ortadan kaldırır veya minimal seviyeye indirir. Bu sayede olası kirliliğin yayılmasını önler.

Son Güncelleme: 15/03/2022